Hjemdem_nettside_illustrasjoner-02.png

Mistanke om demens – utredning og diagnose

En diagnose er viktig fordi; https://nasjonalforeningen.no/demens/fa-demensdiagnose/

Ved mistanke om demens skal personen i utgangspunktet utredes av Demensteamene i kommunehelsetjenesten. Utredning skjer vanligvis i hjemmet i samarbeid med pårørende og din fastlege. Tilstander som bør utredes av spesialisthelsetjenesten er personer som er under 65 år, personer med rask sykdomsutvikling og/eller har store utfordringer knyttet til atferd, samt personer med utviklingshemming. Henvisning til spesialisthelsetjenesten gjøres av fastlegen.

 

Demensteam i kommunen

Gjøvik kommune har et Demensteam i hjemmetjenesten ved hvert omsorgssenter.  Vi bruker standardiserte spørreskjema både for personen som er rammet og for pårørende. Opplysninger fra pårørende er viktig i en demensutredning. Fastlegen din bistår i utredningen med supplerende undersøkelser, medisingjennomgang og diagnostisering.  Demenskoordinator, ergoterapeut og geriater (sykehjemsoverlege) er tilknyttet Demensteamene.